Informacje
Współpraca w ramach inicjatywy POWER of 4 dotyczy wspólnych działań promocyjnych, wymiany doświadczeń między obiektami oraz stworzenia wspólnej bazy klientów. Sygnatariuszami porozumienia są: Centrum Konferencyjne Kopernik w Centrum Nauki Kopernik, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Lubelskie Centrum Konferencyjne i Europejskie Centrum Solidarności. Istotą porozumienia jest system rotacji wydarzeń wśród partnerów. List intencyjny dotyczący projektu POWER of 4 podpisano w dniu 16  września 2016 r. w Lublinie, zaś Porozumienie w dniu 14 września 2017 r. w Krakowie.

To pierwsze tego typu porozumienie w Polsce. Dzięki współpracy pomiędzy obiektami podobnej wielkości, możliwe jest rotacyjne przekazywanie klientów i stała współpraca z kontrahentami. Pozyskanie wydarzenia przez jeden z obiektów partnerskich, wiąże się z potencjalną realizacją wydarzenia w kolejnych latach w innym obiekcie. Jest to współpraca długofalowa i wybiegająca w przyszłość na wiele lat do przodu.

W planach stworzenie jest spójnego i wspólnego planu promocji obiektów, wspólne wyjazdy na targi branżowe, podejmowanie wspólnych działań komunikacyjnych i marketingowych, także nawiązanie współpracy z firmami PCO, które będą mogły podpisywać wieloletnie umowy o współpracę z organizatorami, zapewniając rotację wydarzenia w miastach partnerskich.